Định Vị Xe Tải - Xe Khách
Đăng ngày 18-01-2015 Lúc 09:30'- 1473 Lượt xem

Định vị GPS
-  Thông tin về xe và lái xe;
-  Hành trình của xe; xem lại lịch trình;
-  Tốc độ vận hành của xe;
-  Số lần và thời gian dừng, đỗ xe;
-  Số lần và thời gian đóng, mở cửa xe
-  Số lần và thời gian nâng hạ Ben(option);
-  Thời gian làm việc của lái xe (bao gồm: Thời gian lái xe liên tục và Tổng thời gian lái xe trong ngày)
-  Kết nối cảm biến xăng dầu, báo cáo nhiên liệu(option)
-  Báo cáo khoảng cách di chuyển;
-  Báo cáo thời gian dừng đỗ;
-  Báo cáo tiêu hao nhiên liệu định mức;
-  Báo cáo hiệu suất sử dụng xe;
…Và nhiều tính năng mở rộng khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phình
 
Hình ảnh định vị xe tải - xe khách
 
Qản lý nhiên liệu
Giams sát hành trình