Camera giám sát

VP-112AHDM
Đăng ngày 10-01-2015 10:22:43 PM
- Độ phân giải 1.0 Megapixel HD 720P(1280x720) - Đường truyền xa 300-500m không bị delay giật hình - Hỗtrợcác chức năng : Day/Night (ICR), D-WDR, BLC, 3D-DNR - 3 Led Array tầm xa 30m

VP-111AHDL
Đăng ngày 10-01-2015 10:20:30 PM
- Độ phân giải 1.0 Megapixel HD 720P(1280x720) - Đường truyền với tốc độcao và khoảng cách truyền dài 300-500m - Hỗtrợcác chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Hồng ngoại: 12 IR Led cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-111AHDL
Đăng ngày 08-01-2015 10:16:06 PM
- 1.0 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-L - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 12 chiếc HPL LED. IR khoảng cách lên đến 30m

VP-112AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 10:14:57 PM
- 1.0 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ 720p (1280x720) - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 3 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 20m-30m - OSD

VP-113AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 10:13:32 PM
- 1.3 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking - D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 3 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 20m-30m - OSD

VP-121AHDL
Đăng ngày 08-01-2015 10:11:00 PM
- 1.0 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-L - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 3 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 20m-30m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

VP-123AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 10:07:54 PM
- 1.3 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking - D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 3 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 20m-30m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

VP-122AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 10:06:44 PM
- 1.0 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking - D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 3 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 20m-30m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

VP-141AHDL
Đăng ngày 08-01-2015 10:03:00 PM
- 1.0 Megapixel cảm biến hình ảnh - Độ phân giải 720p (1280x720) tại 25 / 30fps - Truyền tải với tốc độ rất cao và khoảng cách dài đến 300-500m - Độ phân giải HD với hình ảnh siêu nét - Hỗ trợ: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Tùy chọn ống kính 3.6mm rộng (6mm, 8mm, 12mm) - IR 6 chiếc LED Array. IR khoảng cách lên đến 50-60m - Bảo vệ IP66 - Bao gồm giá đỡ

VP-142AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:59:00 PM
- 1.0 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ 720p (1280x720) - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 6 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 50m-60m - OSD - IP66 -Bao gồm giá đỡ

VP-143AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:56:12 PM
- 1.3 Megapixel cảm biến hình ảnh - Độ phân giải 960P (1280x960) tại 25 / 30fps - Truyền tải với tốc độ rất cao và khoảng cách dài đến 300-500m - Độ phân giải HD với hình ảnh siêu nét - Hỗ trợ: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Tùy chọn ống kính 3.6mm rộng (6mm, 8mm, 12mm) - IR 6 chiếc LED Array. IR khoảng cách lên đến 50-60m - Bảo vệ IP66 - Bao gồm giá đỡ

VP-151AHDL
Đăng ngày 08-01-2015 09:54:00 PM
- 1.0 Megapixel Image Sensor - Resolution 25/30fps@720P (1280x720) - Transmission with very high speed and long distance up to 300-500m - HD resolution with ultra sharp image - Support: Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Optional broad lens 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm) - 36 pcs LED Ø5, . IR distance up to 15-20m - Protection IP66 - Bracket Included

VP-152AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:50:00 PM
- 1.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@720P(1280x720) - High speed, long distance real-time transmission - Day/Night(ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, Defog - 3.6mm board lens (6mm, 8mm, 12mm optional) - 36 pcs LED Ø5. IR distance: 15m-20m - OSD - IP66 - Bracket included

VP-153AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:45:51 PM
- 1.3 Megapixel cảm biến hình ảnh - Độ phân giải 960P (1280x960) tại 25 / 30fps - Truyền tải với tốc độ rất cao và khoảng cách dài đến 300-500m - Độ phân giải HD với hình ảnh siêu nét - Hỗ trợ: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR - Tùy chọn ống kính 3.6mm rộng (6mm, 8mm, 12mm) - IR 36 chiếc đèn LED O5,. IR khoảng cách lên đến 15-20m - Bảo vệ IP66 - Bao gồm giá đỡ

VP-201AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:39:18 PM
- 1.3 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Vari tiêu cự ống kính 2.8 ~ 12mm - 9 chiếc LASER LED. Khoảng cách hồng ngoại: 30m-40m - IP66 - Bracket bao gồm

VP-162AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:23:04 PM
- 1.0 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 2 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

VP-163AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:21:00 PM
- 1.3 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 2 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

VP-173AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:20:27 PM
- 1.3 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Ống kính 3.6mm board (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn) - 4 chiếc ARRAY LED. Khoảng cách hồng ngoại: 30m-40m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

VP-262AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:13:52 PM
AHD Camera - 1.0 Megapixel - Resolution max 25/30fps@AHD-M - High speed, long distance real-time transmission - Day/Night(ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, Defog - Vari focal lens 2.8 ~ 12mm - 9 pcs LASER LED. IR distance: 30m-40m - OSD - IP66 - Bracket included

VP-263AHDM
Đăng ngày 08-01-2015 09:08:33 PM
- 1.3 Megapixel - Độ phân giải tối đa 25 / 30fps @ AHD-M - Tốc độ cao, khoảng cách dài truyền thời gian thực - Day / Night (ICR), AWB, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Masking, D-WDR, defog - Vari tiêu cự ống kính 2.8 ~ 12mm - 9 chiếc LASER LED. Khoảng cách hồng ngoại: 30m-40m - OSD - IP66 - Bracket bao gồm

1, 2  Trang sau
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: 0919.199.804
 
Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần tư vấn? Chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ bạn.

Hotline: 0949.734.873
 
Hỗ trợ, tư vấn IT miễn phí.
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 254

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 587

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 746585